Het belang van open standaarden

SqEME Procesmanagement is een volwassen methode voor het herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren van processen in uw organisatie. De methode helpt u uw bedrijfsvoering in kaart te brengen en procesgericht te managen.

De SqEME aanpak is een open standaard. Het kan vrijelijk worden ingezet door elke organisatie die er heil in ziet. Diverse publicaties, trainingen en vooral de netwerkactiviteiten zijn allemaal gericht op een zo goed mogelijke verspreiding van de methode, de kennis erover, ervaringen en vaardigheden. De SqEME aanpak is daarentegen niet af, noch perfect. Het is altijd belangrijk om de methode met gevoel voor de context in te zetten en voor de eigen specifieke situatie ‘pas te maken’. Vanuit SqEME en met de enthousiaste inzet van het Netwerk sturen we zoveel mogelijk op de uitwisseling van ieders praktijkervaringen. Daarvan kan iedereen leren. En de SqEME aanpak kan zichzelf op deze manier blijven ontwikkelen!

Methode vrij

De standaard SqEME taal en tekens kunnen heel goed gecombineerd worden met andere (open) standaarden of modellen. De benadering is wat dat betreft methode vrij. Het is hierbij wel van groot belang om goed helder te hebben hoe een gekozen methode ingepast kan worden ten opzichte van de vier vensters. Met dit aandachtspunt kan in plaats van de standaard methode bij SqEME gebruik worden gemaakt van methoden als SBVR, BPMN, SADT. Ook bijvoorbeeld het INK model, kan goed worden toegepast in combinatie met het SqEME gedachtengoed.

Klik op de link voor meer over de SqEME principes en SqEME vensters.