SqEME

De activiteiten rondom SqEME dateren al uit het jaar 1998 terwijl het gedachtegoed en de methode zijn ontstaan in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De missie van SqEME is geformuleerd als:

  • het leveren van een bijdrage aan de vooruitgang van de maatschappij door zowel individuen als organisaties te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten, waarbij SqEME de ontwikkeling van het commercieel vermogen, het socialisatievermogen en het denkvermogen van personen en daarmee van organisaties wil bevorderen.
  • het initiëren van discussies en het organiseren van marktplaatsen, netwerken en andere mogelijkheden tot kennis- en ervaringsuitwisseling. Thema’s daarbij zijn achterliggende concepten en denkwijzen bij het organiseren, de communicatie en motivatie bij het organiseren, het structureren van organisaties en het beheren en beheersen van organiseren.

SqEME werkt onder andere vanuit inclusief denken, horizontaal organiseren, holistisch kijken en vakvolwassen werken. Deze uitgangspunten komen voort uit ons Gedachtegoed. Belangrijk vinden we: vrijheid, gelijkwaardigheid van elk individu, integriteit en tolerantie jegens elkaar, pluriformiteit van individuen, historisch besef, drang tot ontplooiing, behoefte tot samenwerking.