Iedereen kan meedoen!

In de loop der jaren zijn veel mensen in contact gekomen met SqEME, hetzij via een opleiding, hetzij via advieswerk of andere vormen van kennisuitwisseling. Dit contact willen wij graag onderhouden. SqEME faciliteert zoveel als mogelijk het ‘netwerken’. Door en voor mensen die geïnteresseerd zijn in SqEME worden tal van activiteiten georganiseerd.
Lees meer over de inspirerende onderwerpen en geplande evenementen en bijeenkomsten.

Partnerorganisaties: