Deelnemen aan de SqEME community

Ontwikkelingen in het SqEME-Netwerk.

SqEME® Procesmanagement is continu in ontwikkeling. De kennis van de SqEME aanpak en hoe deze methode toe is te passen, ligt in het SqEME-netwerk. De organisaties en personen die deelnemer zijn van het SqEME-netwerk zijn tegelijk gebruikers èn dragers van de methode. De netwerkdeelnemers gebruiken het in de dagelijkse praktijk binnen hun eigen organisatie, of als als adviseur of trainer voor derden. Zij delen kennis en expertise, gaan relaties en samenwerkingsverbanden aan. De externe adviseurs vinden elkaar bijvoorbeeld door het samenwerken in tal van grotere opdrachten.

De leden van het netwerk treffen elkaar tijdens en rond diverse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een informele setting. Tijdens die bijeenkomsten worden aspecten van procesmanagement verdiept door gasten uit o.a. de universitaire wereld, de overheid en het bedrijfsleven.

In het SqEME-netwerk vinden mensen elkaar rond SqEME Procesmanagement. Het is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die de SqEME-methodiek toepassen in adviesdiensten, trainingen en/of zelf toepassen in de eigen organisatie. Het netwerk biedt haar deelnemers een podium om kennis en expertise te delen en samen te werken.

Netwerkbijeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het netwerk zijn daarom de thema- en vensterbijeenkomsten. De thema-middagen zijn middagen waar een gastspreker ons nieuwe, eigentijdse en/of uitdagende kennis komt brengen. Deze meetings vinden plaats op gehuurde locaties. Op de venster-middagen zal één van onze netwerkdeelnemers ons laten delen in zijn/haar ervaringen en inzichten binnen één bepaald venster. Dit zal hij/zij doen op de eigen werklocatie. De bijeenkomsten geven de gelegenheid om ervaringen rond het toepassen van de methode te delen, om over aanpalende onderwerpen te praten en nieuwe inzichten op te doen. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd rond de kwalificatie van SqEME-adviseurs.

Doelgroep

De doelgroep van het SqEME-netwerk is iedereen die iets te maken heeft met de “kwaliteit van de organisatie”. Dit kunnen interne lijnmanagers, beleidsmedewerkers, bedrijfsvoeringsmedewerkers en KAM-managers zijn uit zowel de profit- als de non-profit sector, maar ook externe adviseurs en trainers.

Netwerkdeelname

U kunt ook meedoen in dit netwerk. Als u zich vindt in het beschreven profiel bent u van harte welkom om u in te schrijven. Deelname biedt u onder andere de volgende voordelen:

  • Informatieve netwerkbijeenkomsten
  • Direct contact met uw ‘peers’
  • Uitwisseling van materialen
  • Deelname aan werkgroepen
  • Uitwisseling van kennis
  • Mogelijkheid tot kwalificatie

Netwerkdeelnemers hebben kennis van de modelleertechnieken en achterliggende uitgangspunten van SqEME Procesmanagement en houden deze bij (bijvoorbeeld door deelname aan de opleiding van SqEME Procesmanagement). Netwerkdeelnemers worden opgenomen in het register van netwerkdeelnemers, gepubliceerd via de SqEME-website.

Kijk in de agenda voor de actuele bijeenkomsten.