Sturen op relaties – verslag SqEME themamiddag

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde SqEME netwerkbijeenkomst. Genietend van de zon zijn we, na de zomerstop, begonnen aan de najaarsbijeenkomsten. Kees Verschoor van Turacien heeft ons meegenomen in een boeiend verhaal over ‘stakeholders’. In de bijlage staan de sheets van deze bijeenkomst.

Sturen op Relaties (Mutual Sustainability) is het antwoord op de vraag hoe u duurzaam en succesvol kunt blijven voortbestaan door u te richten op relaties. Daarbij wordt uitgegaan van wederzijdse (mutual) duurzaamheid (sustainability). Wederzijds, want een organisatie is pas duurzaam succesvol als ze goede wederzijds afhankelijke relaties onderhoudt met alle stakeholders. Hiermee zou u Mutual Sustainability kunnen definiëren als: voortbestaan door je te richten op je relaties in het besef van wederzijdse afhankelijkheid. De kunst om te blijven voortbestaan is geen solo avontuur.

Bij het Sturen op Relaties wordt uitgegaan van een strenge voorwaarde. Het is een ingrediënt van elke relatie: waardetoevoeging. Partijen kunnen altijd rechtstreeks met elkaar zaken doen. De enige reden waarom ze een relatie aanknopen met een organisatie, is omdat deze organisatie iets toevoegt. Als die toevoeging er niet is, is de organisatie letterlijk waardeloos. Die toevoeging is dus het bestaansrecht van een organisatie. Een organisatie is dus verankerd in een netwerk van afhankelijkheidsbanden, die groter in aantal zijn dan u op het eerste gezicht zou denken. Pas als die expliciet worden gemaakt, wordt duidelijk waaraan er precies gewerkt kan worden. Bij het Sturen op Relaties gaat u er niet van uit dat alle relaties even belangrijk zijn, maar ze moeten wel allemaal in kaart worden gebracht. Pas dan weet u als manager wat het speelveld is van uw organisatie.

Kees Verschoor is adviseur en samen met Jean-Paul Boerekamps auteur van het boek “Mutual Sustainebility – Sturen op Relaties“.

sqeme-bijeenkomst-sturen-op-relaties-19-september-2014

SqEME bijeenkomst – Sturen op relaties 19 september 2014