foto-proeverij

SqEME 15 jaar – impressie jubileum congres

Springlevend in organiseren! Zelfs na 15 jaar krijgen we er maar geen genoeg van. De wereld verandert, wij veranderen, en onze aandacht blijft onverminderd groot voor de krachten en drijfveren die organisaties, waar we bij betrokken zijn, vormen en vooruit stuwen. Soms is het angst en vaker verlangen en nieuwsgierigheid, dat we het potentieel voor uitmuntende samenwerking willen ontdekken.

Kick off – de geschiedenis

Na de opening van de dag door Leo Lamb, heeft René van Velzen ons meegenomen door de geschiedenis van 15 jaar SqEME. De inzichten van het eerste begin zijn prachtig mee gegroeid en geëvolueerd van systemisch organiseren naar organisch organiseren. De chemie tussen mensen heeft een prominenten plek gekregen naast het proces dat de samenwerking visualiseert. De SqEME taal en tekens zijn nog altijd van kracht en hebben met de 4C’s Vensters een rijkere context gekregen waarin zij worden gebruikt. In al die jaren, zoveel geweldige bijeenkomsten met grote denkers en sprekers, zoveel interactie en ontmoetingen met leuke mensen. We kunnen haast niet wachten op de volgende Venster- of Themamiddag.

Beeldenstorm – de toekomst

Jan Bommerez neemt ons vervolgens aan de hand met een wervelende beeldenstorm van visionaire leiders in ons denken. De titel “Leiden en organiseren in de Ideeëneconomie“ geeft al aan dat we in een nieuw tijdperk zijn beland waar oude regels vervagen en nieuwe leidraden ontstaan waar we ons aan kunnen vasthouden. De wereld staat op z’n kop. Jongeren weten en kunnen meer dan de ouderen, kinderen zijn intelligenter bezig dan afgestudeerde business studenten, loslaten wordt de kunst om mee te kunnen in de vaart. We springen van visie, naar beeldpuzzels, naar metaforen voor onze toestand van ontwaken. Voor een voorspoedige toekomst zullen we onze koers moeten zeten op de ontwikkeling van open organisaties, met een cultuur van vertrouwen en dialoog. We zijn onderweg, we zij er nog lang niet, maar het is zeker een boeiende reis. All on board!

Nb. Voor de deelnemers van het congres is de presentatie van Jan Bommerez beschikbaar als digitale handout van de slides. U kunt deze per email aanvragen.

Open Space – de ontmoeting

Na zoveel indrukken was het tijd voor een pauze die direct werd aangegrepen om bij te praten en nieuwe mensen te ontmoeten. Dat werd overgenomen door de start van de Open Space sessie. Bart van de Ven gaf ons uitleg over de spelregels van Open Space en wist alle deelnemers te verleiden om hun voorstellen te doen en zich aan te sluiten bij een thema waar zij graag over wilde discussiëren.

En veelzijdig werd het! Van het Einde van Blauwdruk-denken, naar de Invloed van Angst, naar Ontspannen ZIJN met Yoga. Nog veel meer onderwerpen werden behandeld in groepen en groepjes die door het hele gebouw en ook in de tuin een plek konden vinden voor interactie. Met zachte hand werden de wissels voor de volgende ronde geregisseerd en iedereen vond op een natuurlijke manier aansluiting met het gezelschap en onderwerp waartoe hij/zij zich geroepen voelde om mee te doen.

Grand Finale – de bezinning

Voldaan en vol moed en inspiratie werd de middag afgesloten met een slotronde in de grote zaal. Jan Bommerez bracht alle indrukken van de Open Space bij elkaar om ze ongestoord in de ruimte te laten hangen. Alles mocht er zijn, van frustratie en angst tot wensen en dromen, visie en goede raad. En uiteraard, het mocht niet ontbreken, het beroemde of zelfs beruchte ‘laatste woord’ van SqEME grootmeester Teun Hardjono. Die wijze woorden hebben we onder het genot van een frisje of borrel nog eens besproken, alvorens we aan mochten schuiven voor het uitstekende diner dat door de Pop-up Chef en zijn team in de grote theaterzaal werd verzorgd. De dag en avond waren hiermee geheel compleet.

Woord van dank

Nog voor u in de beelden stapt van de mooie Video Impressie, die overigens gemaakt zijn door Lotte Bruning (fotografie) en Jacobine van de Kamp (video), willen wij namens het SqEME bestuur onze grote dank uiten voor:

  • De top spreker Jan Bommerez en alle gasten van het jubileum congres die er in “open space” met elkaar een fantastische dag en avond van hebben gemaakt.
  • De sponsors: VanHaren, OGD, Kluwer, LeanForms en Comm’ant die met hun bijdrage de dag mogelijk hebben gemaakt.
  • De congres organisatoren, naast het bestuur m.n. Arthur Duijzer, voor hun enorme inzet om het geheel te organiseren en iedereen te informeren over het event.
  • En vervolgens ook onze dank aan
  • Alle leden en vrienden van SqEME, de oprichters, de criticasters en de aanjagers.
  • Alle sprekers die de SqEME bijeenkomsten hebben gevuld met hun kennis en inspiratie.
  • Alle deelnemers van trainingen en lezers van de boeken die het gedachtegoed toepassen en met anderen delen.
  • En iedereen die vanuit zijn situatie mee bouwt aan prachtige organisaties die toekomstbestendig zijn voor alle stakeholders.

Wij kijken samen met vertrouwen uit naar een boeiend vervolg op deze 15 jaar geschiedenis. Een toekomst vol verwondering, verrassingen, uitdagingen, kleine en grote successen om met elkaar te vieren. Let’s give, and take care! Join SqEME!.

foto-15-jaar-sqeme-1foto-15-jaar-sqeme-3foto-15-jaar-sqeme-2foto-15-jaar-sqeme-6