foto-procesmanagement

 

Training SqEME procesmanagement

De Training SqEME Procesmanagement (TSP) gaat in op alle facetten van de SqEME-methode. Na de training bent u in staat de methode als instrument in te zetten in verander- en verbetertrajecten. U kunt de methode positioneren en op een passende manier inzetten bij deze heersende vraagstukken in uw organisatie.

Doelen training

  • De training geeft inzicht in de uitgangspunten achter de SqEME-methodiek.
  • U leert de vier vensters kennen en de taal en tekens (conventies) die hierin centraal staan.
  • U kunt de verschillende vensters in verband met elkaar brengen en relateren naar de praktische situatie van uw bedrijfsvoering.
  • U maakt kennis met diverse thema’s als proceseigenaarschap, cultuur & leiderschap en het denken in processen.

In twee aaneengesloten dagen (4 dagdelen) maakt u kennis met deze facetten van de methode en krijgt u handvatten uitgereikt om de methode gericht toe te passen in verander- en verbetertrajecten.

 

sqeme-vensters

 

Doelgroep
De training is met name bedoeld voor lijnmanagers, beleidsmedewerkers, bedrijfsvoeringmedewerkers, KAM functionarissen en externe adviseurs, die bekend zijn met de principes en achtergronden van procesmanagement en procesarchitectuur en in kort tijdbestek kennis willen maken met de SqEME-methodiek om deze toe te gaan passen.

Inhoud / Trainingsprogramma

  • Dag 1 (Ochtend) Wat is een proces voor werkers in  en aan de organisatie? Vier vensters om door te kijken. Processen als handvatten voor ‘horizontaal organiseren’.
  • Dag 1 (Middag) Voorbeelden van en oefeningen in het procesgericht benaderen van de organisatie.
  • Dag 2 (Ochtend) Procesverantwoordelijkheid en het verbeteren van processen en resultaten. Procesverantwoordelijkheid en procesmanagement in zijn concrete verschijningsvormen.
  • Dag 2 (Middag) Komen tot een procesgerichte organisatie. Organisatieontwikkeling en de veranderstrategie.

Gebruik video
In de training wordt veel aandacht geschonken aan het vergroten van de kwaliteit van het waarnemen. Over welke processen hebben we het? Hoe zien de processen er uit? Aan de hand van een concreet bedrijfsproces, vastgelegd op video, laten we u ervaren  hoe videobeelden u helpen om beter waar te nemen. Vanuit dit (gezamenlijke) beeld kan het proces met behulp van de SqEME methodiek nader worden ingericht en uitgewerkt. Wat is de essentie van het proces? En wat moeten/willen we hier over afspreken?

Trainers
De training wordt verzorgd door ervaren trainers, gekwalificeerd door SqEME.

Certificaat
De deelnemers ontvangen bij de afsluiting een officieel SqEME Certificaat van deelname.

Deelnemen
Kijk in de agenda voor de data en locatie van deze training (open inschrijving).
Deze training kan ook ‘incompany’ worden verzorgd waarbij op organisatie-specifieke vraagstukken kan worden ingegaan. Neem over de mogelijkheden contact met ons op.