logo-iso

ISO 9001:2015

Na de publicatie begin september door ISO, is de Nederlandse vertaling NEN-EN-ISO 9001:2015 verkrijgbaar. De wijzigingen ten opzichte van de 2008-versie zijn aanzienlijk. ISO 9001 zet organisaties ertoe aan zich aan te passen aan een veranderende wereld. De norm stelt eisen aan het managen van veranderingen en introduceert een op risico’s en kansen gebaseerde manier van denken. Organisaties moeten daarbij rekening houden met de context en stakeholders. ISO 9001 helpt organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

Informatie op maat

Door de laatste jaren heen werd al steeds minder nadruk gelegd op documentatie en meer op het managen van processen. De nieuwe versie van de norm gaat nog een stap verder. Door de procesbenadering te combineren met risicogebaseerd denken en Plan-Do-Check-Act op alle niveaus in de organisatie, geeft de norm een handvat om de benodigde gedocumenteerde informatie op maat te maken.

Van management naar operatie

De nieuwe ISO 9001 is gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure waarmee de norm een uitgelezen managementinstrument wordt voor het integraal managen van de verschillende aspecten in organisaties. Van management naar operatie is de nieuwe rode draad in deze norm en in alle andere ISO-normen voor managementsystemen.

ISO 9001 en de SqEME-methodiek

SqEME helpt om over uw organisatieprocessen in gesprek te gaan met de stakeholders binnen en buiten uw organisatie. Met elkaar komt u tot een uitgebalanceerde procesinrichting met een passende borging.