SqEME methodiek = resultaatgericht management informatie als aanjager ordenen van processen professionaliteit respecteren inclusief denken! herkennen van patronen horizontaal organiseren