afbeelding-pocketgids-nl

SqEME Pocketgids – Taal en tekens
De standaard voor procesarchitectuur

Een pocketgids. Zo hebben we het genoemd. Een pocket én gids tegelijk. Een handzaam boekwerkje als min of meer verplicht leesvoer voor iedereen die in de praktijk aan de slag gaat met de SqEME methode. Juist deze vragen uit de praktijk vormen de insteek bij de indeling van deze pocketgids. Het is een op de praktijk geënt vervolg geworden op de theorie zoals die uit de doeken wordt gedaan in het boek ‘Procesmanagement en de SqEME® benadering’.

De pocketgids is gerubriceerd naar de vier vensters. Per venster worden de modelleertechnieken uitgelegd. Aan bod komen het bedrijfsvoeringsmodel, resultaatgebiedbeschrijvingen, randvoorwaarden, berichtspecificaties, spelers, voorzieningen, prestatiekenmerken en procesbeschrijvingen. Deze technieken worden uitgelegd aan de hand van de: taal- en tekenconventies, voorbeelden, sStap voor stap uitleg en tips & trucs. Het is daarmee een handig naslagwerk bij het toepassen van de SqEME methode in de praktijk.

Titel: Pocketgids – Taal en Tekens
Uitgever: SqEME
ISBN: 978-90-810000-4-8
Prijs: € 14,50 (Inclusief verzendkosten en BTW)
Auteurs: ing. R.C.G. van Velzen, ing. Jos.N.A. van Oosten, drs. Th. Snijders, prof.dr.ing. T.W. Hardjono
Aantal pagina’s: 115
Bestellen: via SqEME