afbeelding-pocketguide-uk

SqEME Process Management Based on SqEME – A Pocket Guide

Deze Pocket Guide is een praktisch boekje voor iedereen die in de praktijk aan de slag gaat met SqEME Procesmangement. Een “instructieboek” met richtlijnen en tips voor een efficiënte aanpak van deze benadering om processen te ordenen, beheersen en te verbeteren; aangevuld met voorbeelden uit diezelfde praktijk.

Een gids dus. Maar tegelijkertijd ook een naslagwerk. Om door te bladeren. Terug te zoeken. En na te lezen. Daarom in pocketvorm. Om altijd op zak te hebben. Voor iedereen die zichzelf tijdens het in kaart brengen van de organisatie voor allerlei vragen gesteld ziet.

Juist deze vragen uit de praktijk vormden daarom de insteek bij het indelen van deze Pocket Guide. Het is een op de praktijk geënt vervolg geworden op de theorie zoals die uit de doeken wordt gedaan in het boek “Process Management Based on SqEME”. In deze Pocket Guide, die is gerubriceerd naar de vier vensters, wordt darom slachts beperkt ingegaan op de achtergronden cab SqEME Procesmanagement. De taal- en tekenconventies staan centraal. U bent klaar om aan de slag te gaan.

Deze Pocket Guide is een engelstalige vertaling van de SqEME Pocketgids – Taal en Tekens.

Titel: SqEME Procesmanagement SqEME®, Edition 2008 – A Pocket Guide
Uitgever: Van Haren Publishing
ISBN: 978-90-8753-137-9
Auteurs: ing. Jos.N.A. van Oosten e.a.
Bestellen Online (Hardcopy/E-Book): via Van Haren Publishing