Berichten

Verslag SqEME Proeverij

Woensdag 20 april kwamen ongeveer 25 geïnteresseerden naar de SqEME Proeverij – LEAN en SqEME – gehouden in het hoofdkantoor van de OGD – ict diensten te delft. Kwaliteitsadviseurs, ict-professionals, trainers, ondernemers, studenten; een divers gezelschap aan was aanwezig. De Proeverijen zijn bedoeld om informatie over of toepassingen met SqEME te delen. Waar mogelijk gaan we ook direct (LIVE!) aan de slag. Het ‘podium’ staat voor iedereen open.

Dit keer waren we te gast op het thuishonk van de OGD- ict diensten. Een verrassende en inspirende omgeving! De bijeenkomst werd gestart met een korte uiteenzetting van de principes en modellen die aan Lean en SqEME ten grondslag ligging. Massimo Schutte trapte af met een korte toelichting van de principes en modellen van Lean (sheets Massino). Hierna werden ook de principes en het denkmodel (de vier vensters) van SqEME (sheets René) nader toegelicht door René van Velzen.

Kernwoorden van beide methodieken in beeld; Lean (links) v.s. SqEME (rechts).

LEAN-kernpunten

SqEME-kernpuntenOp basis van de korte presentaties werd als snel duidelijk dat Lean en SqEME verschillen, maar ook veel overeenkomsten hebben. En er zijn ook vooroordelen m.b.t. de beide methodieken. Juist op de verschilpunten vullen Lean en SqEME elkaar mooi aan. Hierna werd e.e.a. getoetst aan de praktijk. Onder leiding van David Ruting werd aan de deelnemers gevraagd om een concrete vraag/probleem uit de eigen werkomgeving in gedachte te nemen en op basis van de eerste inventarisatie een keuze te maken welke van de twee methodieken het beste zou kunnen passen om het vraagstuk te verduidelijken.

In groepen werd hierna een levendige en nuttige discussie gevoerd over de toepassing van Lean en SqEME. Duidelijk werd dat afhankelijk van het vraagstuk (onderdelen van) de methodieken gebruik kunnen worden om bepaalde vraagstukken met elkaar te bespreken en inzichtelijk te maken. Het met elkaar in gesprek gaan over het vraagstuk en het begrijpen van de essentie is een belangrijke schakel in het verbeteren van het werk en/of de werkprocessen. Beide methodieken bieden diverse hulpmiddelen om dit te ondersteunen.
Kijk op onze website voor meer informatie over en producten m.b.t. de SqEME-methodiek.

De bijeenkomst werd afgesloten met een zonovergoten informele borrel op het dakterras van de OGD ict diensten. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Tot de volgende keer.

Kijk in de agenda voor de volgende bijeenkomst(en).